s

JWS Gruppen secures two long term P&A contracts

JWS Group has signed two contracts with an none named operator on the NCS.

The delivery contains two swarf handling packages that includes engineering, construction and operation of custom built units for receiving and processing milled steel.

The contracts have a duration of 10 and 12 months, respectively, starting in early autumn 2021.

In preparation for the jobs, the JWS Group will work closely with Archer Engineering for the preparation of pipes and structure, and secondly, several of our important subcontractors will be involved in the construction phase of the facilities.

//NO

JWS Gruppen har signert to kontrakter med et ikke navngitt operatørselskap på norsk sokkel.

Leveransen består av to swarf-handling- pakker som inkluderer engineering, bygging og operasjon av spesialtilpassede uniter for mottak og behandling av millespon.

Kontraktene har varighet på henholdsvis 10 og 12 måneder med oppstart tidlig høst 2021.

JWS Gruppen vil i forberedelsene til jobbene arbeide tett med Archer Engineering for klargjøring av rør og struktur, dernest vil flere av våre viktige underleverandører bli involvert i byggefasen av anleggene.